Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Dňa 25. mája 2018 vstúpilo v celej EU do platnosti Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR), a preto boli preskúmané všetky požiadavky na spracovanie osobných údajov v našej spoločnosti. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje, môžete si stiahnuť naše zásady pre ochranu a spracovanie osobných údajov.

Žiadosť subjektu údajov

V prípade, že chcete využiť niektoré z práv subjektov údajov:

  • právo na prístup k osobným údajom,
  • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov, príp. doplnenie neúplných údajov,
  • právo na výmaz údajov,
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov,
  • právo na prenositeľnosť údajov,
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov,

napíšte nám na email privacy.sk@nutricia.com